අද ආසාදිතයන් 51දෙනා සමඟ මිනුවන්ගොඩ 1397 වෙයි

මිනුවන්ගොඩ ඇගලුම් කම්හලේ ආසාදිතයන් අතරට තවත් ආසාදිතයන් 51දෙනෙකු අද(12) හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන් ගෙන් 15 දෙ‍ෙනකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් හඳුනාගෙන ඇති අතර අනෙක් 36 දෙනා මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හල් සේවකයන්ගේ සමීපතමයන් වෙයි.

මෙම ආසාදිතයන් 51දෙනා හඳුනාගැනීමත් සමඟ මිනුවන්ගොඩ ආසාදිතයන් පොකුරේ පිරිස 1397 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 5 =