ආණ්ඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයට පිටින් යයි !

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයකට පිටින් රජයේ පාසල්වල එක් පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමට අදාළව අධ්‍යාපන ඇමැති, මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් විසින් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවකට ඇමැති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ. පසුගිය 06දා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට මෙම පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇත.
අධ්‍යාපනඥයන් විසින් අවධාරණය කරනු ලබන ආකාරයට පාසලක එක් පන්තියක සිටිය යුතු ළමයින් සංඛ්‍යාව 35කි. ඊට හේතුව පන්ති කාමරවල තදබදය අවම කිරීම වැදගත්ම කාරණය වීම ය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මඟින් ද ඒ කරුණ තහවුරු කර තිබේ. 289/2007, 235/2011, 232/2011 යන අංක දරන නඩු තීන්දු එකක් ලෙස ගෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ 2016 වසරේ සිට පන්තියක සිටිය යුතු මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 35ක් විය යුතු බවයි. එපමණක් නොව අංක 14/1745/580/060 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත‍්‍රිකාවෙන් ද ඉහත කී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගය තහවුරු කර තිබේ. ඉන්පසු ඊට අදාළ චක්‍රලේඛයක් ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2016දී නිකුත් කර තිබේ. 23/2013/2 යනු එම චක්‍රලේඛයයි.
කෙසේ වෙතත්, අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයට පිටින් යමින්, 2015 ඔක්තෝබර් 21 වැනිදා කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුවක් ගෙන ඇත. 15/1490/742/003 අංක දරන මේ කැබිනට් තීන්දුවට අනුව එක වසරට ළමයින් 40ක් ගත හැකි ය. ඒ 2016 වසරේ දී ය. එම සැලැසුමට අනුව 2016දී සිසුන් 40ක්, 2017දී සිසුන් 39ක්, 2018දී සිසුන් 38ක්, 2019දී සිසුන් 37ක්, 2020දී සිසුන් 36ක්, 2021දී සිසුන් 35ක් ලෙස එක වසරට ගන්නා ළමයින් සංඛ්‍යාව අඩු කරන්නට තීරණය කෙරිණි. ලංකා ගුරු සංගමය මඟින් මීට එරෙහිව මානව හිමිකම් කොමිසමේ HRC /398/16 දරන පැමිණිල්ල කර ඇතත්, මෙතෙක් එහි අවසානයක් සිදු වී නැත. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයට පිටින් එහෙත්, එම නියෝගය උල්ලංඝනය නොවන ලෙස උපක්‍රමශීලීව පසුගිය ආණ්ඩුව එසේ කටයුතු කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 3 =