විශ්‍රාම වැටුප් දෙ:, දේශීය ආදායම් දෙ: එන්න එපා !

පවතින කොවිඩ් -19 තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගනිමින් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට සේවා දායකයන්ගේ පැමිණීම අද (08) සිට තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.

මේ අනුව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන සියලුම විශ්‍රාමිකයන්ගේ පැමිණීම අද (08) හෙට (09) සහ අනිද්දා (10) යන දින තුන තුළ අත්හිටුවීමට පියවර ගත් බව විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. ජගත් ඩී. ඩයස් මහතා පවසයි.

මේ අතර දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා බාහිර පුද්ගලයන්ගේ පැමිණීම ද ඊයේ (07) සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු අත්හිටුවා තිබේ.

කෙසේ නමුත් මහජනතාවට අවශ්‍යවන සියලුම බදු සේවා ලබාගැනීම සඳහා සියලුම සේවා මාර්ගගත ක්‍රමය (e – service) ඔස්සේ සපයාගත හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

සියලු විස්තර දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය (www.ird.gov.lk) ඔස්සේ සහ 1944 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය අමතා ලබා ගත හැකි බවද දැනුම් දෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two − 1 =