සියලුම වන උද්‍යාන වැසෙයි

රට තුල කොවිඩ් – 19 වෛරසය පැතිරයාමේ අවධානම නිසා රජය විසින් පනවා ඇති රෙගුලාසි වන උද්‍යානවලටද බල පැවැත්වෙන බව වන ජීවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සි. බී. රත්නායක පවසයි.

මේ අනුව වනජීවි අමාත්‍යංශය යටතේ පාලනය වන සියලුම උද්‍යාන නැරඹීම සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම මේ වන විට අත්හිටුවා තිබේ.

නිවාඩු සමයත් සමඟ උද්‍යානවල ජනතාව ඒකරාශී වීමෙන් සෞඛ්‍ය අංශ විසින් පනවා ඇති නිරෝධායන රෙගුලාසි උල්ලංඝනය වීම හමුවේ මෙම තීරණය ගත් බව වන ජීවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × four =