සීදූවටත් නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවතින තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මීගමුව පොලිස් කොට්ඨාසයට අයත් සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට නැවත දැනුම්දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පැවසීය.

මේ අනුව දැනට ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති පොලිස් බලප්‍රදේශ මෙසේය

ගම්පහ පොලිස් බල ප්‍රදේශය

කිරිඳිවැල පොලිස් බල ප්‍රදේශය

දොම්පේ පොලිස් බල ප්‍රදේශය

පූගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශය

ගණේමුල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශය

වීරඟුල පොලිස් බල ප්‍රදේශය

වැලිවේරිය පොලිස් බල ප්‍රදේශය

මල්වතුහිරිපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශය

නිට්ටඹුව පොලිස් බල ප්‍රදේශය

මීරිගම පොලිස් බල ප්‍රදේශය

පල්ලේවෙල පොලිස් බල ප්‍රදේශය

යක්කල පොලිස් බල ප්‍රදේශය

ජා ඇල බල ප්‍රදේශය

කඳාන පොලිස් බල ප්‍රදේශය

සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශය

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 5 =