මිනුවන්ගොඩ කම්හලේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 832 ට නගී

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩෙක්ස් ආයතනයේ තවත් සේවකයින් 124 දෙනෙකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව ර‍ජයේ ප්‍රවෘති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.
අද පස්වරු 6.30 වන විටද මෙම කම්හලේ සේවකයින් 139 දෙනෙකු කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බවවාර්තා විය.

ඒ අනුව මේ වන විට වයිරසය ආසාදනය වූ බ්‍රැන්ඩෙක්ස් ආයතනයේ සේවක සංඛ්‍යාව 832 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × 2 =