පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී ඔප්පුවට ලකුණු දීම අහෝසියි !

පාසල්වල පළමු වසරට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී නිවසේ ඔප්පුවට ලකුණු දීමේ ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට අවධානය යොමු වී ඇතැයි කැබිනට් ප්‍රකාශක ඇමැති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල ප්‍රකාශ කරයි.
කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවේ දී ඇමැතිවරයා මේ බව පැවසී ය. පාසල්වල පළමු වසරට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී බොහෝ මවුපියන්ට පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා නිවසේ ඔප්පු ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වී ඇතැයි කී ඇමැතිවරයා, දරුවා වෙනුවෙන් පවත්වන සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී ඔප්පුව සඳහා ලකුණු 20ක් ලබාදෙන බව ද පැවසී ය. ඔප්පුවක් නොමැති නම්, මෙම ලකුණු 20 නොලැබීම මත දරුවා පාසලට ඇතුළත් කිරීමට මවුපියන්ට නොහැකි වේ. ප්‍රධාන පාසල් ඉදිරිපිට අවුරුදු තිහ, හතළිහ පදිංචිව සිටියත්, ඔප්පුවක් නොමැති නිසා ඒ අයගේ දරුවන්ට එම පාසලට ඇතුළු වීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී ඇතැයි ද කී ඇමැතිවරයා, එම තත්ත්වය වෙනස් කර නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා බලාපොරොත්තු වන බවත් සඳහන් කළේ ය.
ඒ අනුව ඡන්දය හිමි නාමලේඛනයේ අඛණ්ඩව වසර පහක් නම සඳහන්ව ඇත් නම්, සහ ග්‍රාමසේවක ඇතුළු අනෙකුත් බලධාරීන් විසින් එය සහතික කර ඔවුන්ගේ පදිංචිය සහතික කරන්නේ නම් ප්‍රමාණවත් යන අදහස කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානයට යොමු වූ බවද ඇමැතිවරයා පැවසී ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 − eleven =