රජයේ පාසල්වල ගුරුවරු 20,000ක හිඟයක් !

ජාතික පාසල් සහ පළාත් පාසල්වල ගුරුවරු 20,000ක පමණ හිඟයක් ඇතැයි අනාවරණය වේ.
ලංකා ගුරු සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම ගුරු හිඟය හේතුවෙන් විශේෂයෙන් දුෂ්කර පාසල්වල පාසල් දරුවන් බරපතළ ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි. වසර 7, 8 සහ ඊටත් වැඩි කාලයක් දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පිහිටි පාසල්වල සේවය කර තම ස්ථිර පදිංචි ප්‍රදේශවලට ස්ථාන මාරු වීමට සුදුසුකම් ලබා සිටින විශාල ගුරුවරුන් පිරිසකට ද මෙම ගුරු හිඟය හේතුවෙන් ස්ථානමාරු ලැබීමට නොහැකි වී ඇති බව ද එම සංගමය පෙන්වා දෙයි. මෙසේ ගුරුවරුන් 20,000කට ආසන්න පිරිසක් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ හිඟ වීමට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ, ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල පාඨමාලා අවසන් කළ ගුරු සිසුන් 5,000කට ආසන්න පිරිසකට මෙතෙක් පත්වීම ලබා නොදීම බව ද එම සංගමය අවධාරණය කර සිටී.
පවතින පුරප්පාඩු අනුව ගුරුවරු බඳවා ගැනීම සඳහා අදාළ තරග විභාග සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා තිබුණ ද, ඔවුන් බඳවා නොගෙන අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ ගුරු හිඟයක් පවත්වාගෙන යන්නේ කුමන පදනමකින් ද යන්න බරපතළ ගැටලුවක් බව ද ඔවුහු පවසති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 + seventeen =