පෞද්ගලික, ජාත්‍යන්තර පාසැල් ද අද සිට නිවාඩු ; ගම්පහ, කොළඹත් ටියුෂන් බෑ!

හදිසි තත්වය මත අද (05) දිනෙන් ඇරඹෙන පාසැල් නිවාඩුවට නැවත දැනුම් දෙන තුරු සියලුම පෞද්ගලික හා ජාත්‍යන්තර පාසැල් ද ඇතුළත් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් – මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා ඊයේ පස්වරුවේ මාධ්‍යට පැවසීය.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක මේ බව දැක්වේ.

එසේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අමතරව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේද සියලුම උපකාරක පංති පැවැත්වීමද නැවත දැනුම්දෙන තුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

11 + fifteen =