කෙටිකතා චක්‍ර විවිධත්වය තුළ ඒකත්වයක්

කෙටිකතාවේ සහ නවකතාවේ දෙමුහුන් (hybrid ) නූතනවාදී සාහිත්‍ය ප්‍රවණතාවයක් වන ‘කෙටිකතා චක්‍ර’ යන යෙදුම ලාංකීය සාහිත්‍යට නව යෙදුමකි. කෙටිකතා ස්වාධීනව රසවිඳිය හැකි අතර ම, එකිනෙක කතා අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් පැවතීම මෙහි විශේෂත්වයකි.
මෙකී අන්තර් සම්බන්ධය චරිත, සිද්ධි හෝ නිශ්චිත පරිස්ථිතයක් (setting) විය හැක. ඇතැම්විට චරිත, සිද්ධි සර්පිලාකාර ආකාරයට ගලා යයි. මෙම සාහිත්‍ය අභ්‍යාසය වෙනත් කලා මාධ්‍යද විනිවිදින්නකි. විශේෂයෙන් සිනමාවේ Multi-Narrative Plots චිත්‍රපට බොහෝවිට කෙටිකතා චක්‍ර වැනිය. අප මෙය සාකච්ඡා කළ යුතු නව ප්‍රවණතාවයකි.
ප්‍රභාත් ජයසිංහගේ ‘රස පොළොව’ කෙටිකතා චක්‍රය මෙයට මනා ආරම්භයක් සපයයි
කෙටිකතා චක්‍ර පිළිබඳ දීර්ඝ හැඳින්වීමක් මෙම පොතට ඇතුළත්ව තිබේ. මේ ප්‍රභාත් ජයසිංහ ඒ පිලිබඳ කරන විග්‍රහයකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × three =