‘අයාලේ ගිය සිතක සිතුවිලි’- මහ රහතන්වහන්සේලා වන්නේ කව්ද ?

වර්තමානයය වනවිට රහතන්වහන්සේ, මහ රහතන් වහන්සේ යන ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධ දර්ශනයේ වූ ඉතා ඉහළ ආධ්‍යාත්මික තත්වයන් සමාජය තුළ ඉතා සෑහැල්ලුවට ලක්වන තත්වයක් උදා වී ඇත. වර්තමාන මෙරට සමාජයේ රහතන්වහන්සේලා, මහ රහතන්වහන්සේලා වන්නේ කව්ද ?
නොවන්නේ කව්ද? කියා අපි කිසිවක් නොදනිමු. එසේ දැනකියා ගත්තත් බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව නම්, අපට වැඩක් නැත. මක්නිසාදයත් ඒ බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව නම් , අපගේ විමුක්තිය සොයාගත යුත්තේ අප විසින්ම වන බැවීනි.එනමුත් බෞද්ධ පොතපතට අනුව රහතන්වහන්සේ යන ඒ උතුම් ආධ්‍යාත්මික ස්ථානයේ ධර්ම විශ්ලේෂණය කුමක්දැයි කියා වත්මන් බෞද්ධ සමාජයේ දිවිගෙවන අප කොයි කව්රුත් දැනගෙන සිටීම ඉතා යහපතකි. මක්නිසාදයත් ඒ අපගේ බුද්ධියත් සමග සෙල්ලම් කරන නොඑසේනම් අපව අන්ඳවන්න එන නූතන සමාජයේ රහතන්වහන්සේලා මහ රහතන්වහන්සේලා වශයෙන් අපගේ දෙනෙත් මානයේ ( වැඩ ) ඉන්න
ගිහි / පැවිදි කොයි කාගෙනුත් බේරී සිටීමට එය මහත් සේ උපකාරී වන බැවිනි.
රහතන් වහන්සේ වූ කලී ——–
“ආර්ය මාර්ගය සම්පූර්ණ කළ උතුමා ය.
දස සංයෝජන අතුරින් එතෙක් ප්‍රහීණ නොවී තිබුණු අවසන් සංයෝජන පස,
එනම්, රූප රාග, අරූප රාග , මාන,
උද්දච්ච, අවිජ්ජා යන උද්ධම්භාගීය සංයෝජන පස ප්‍රහීණ වීමෙන් සියලු කෙලෙස් අවසන් වන්නේ රහත් බව ලැබීමත් සමග ය. අර්හත් මාර්ගස්ථ ආර්යයන් වහන්සේ දක්වා ආර්යයන් වහන්සේ හත්දෙනා “ආර්ය අෂ්ඨාංගික”
මාර්ගයෙන් සමන්විත වන අතර රහතන් වහන්සේ සම්මා ඤාණ, සම්මා විමුක්ති යන ආර්ය අංග දෙක ද ඇතුළුව අංග දහයකින් සමන්නාගත වෙති”.
පූජ්‍ය ඇතිපොළ මංගල හිමි(fb)
සිතුවම්- නලින් සම්පත් කරුණාසේන

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 + 10 =