“ජනමත විචාරණයකටත් සුදානම්”

යෝජිත විසි වැනි සංශෝධනය සම්මත කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකට ලබා ගන්නවාට අමතරව ජනමත විචාරණයක් ද අවශ්‍ය බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළහොත් ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට රජය සුදානම් බව අධිකරණ ඇමැති ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි පවසයි.

එනිසා රජය කිසිදු අවස්ථාවක නීතියට පිටින් කටයුතු නොකරන බව රජය අධිකරණයට මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට ද අවංක වන බවද ඇමතිවරයා පවසයි.
විසි වැනි සංශෝධනය යනු නැවතත් 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට යෑම යැයි ද ඉන් වේගවත් ආර්ථික සංවර්ධනයක් රටට හිමිකර දීම එහි මූලික අරමුණක් බව
ද අධිකරණ ඇමැති අලි සබ්රි සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four + 2 =