අවුරුද්දකට කුණු ටොන් 32,000ක් ලංකාවේ මුහුදු තීරයට !

ලංකාවේ වෙරළ කලාපයට වසරකට කසළ ටොන් 32,000ක් පමණ එකතු වන බවත්, ඉන් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්ලාස්ටික් බෝතල් වන බවත් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සිදු කළ සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබේ.
රට තුළ බැහැර කරන කසළ ජල මාර්ග හරහා වෙරළ කලාපයට පැමිණීම සහ මුහුදට බැහැර කරන කසළ වෙරළ කලාපයට පැමිණ තැන්පත් වීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය ඇති වී තිබෙන බවත්, මෙය අතිශය බරපතළ තත්ත්වයක් බවත් එම අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් පවසයි.
2019 වසරේ මෙරට ක්‍රියාත්මක කළ වෙරළ පවිත්‍රතා දිනයේ දී පමණක් ආහාර ඔතන ද්‍රව්‍ය 2,18,556ක්, සිගරට් කොට 11,607ක්, ප්ලාස්ටික් බෝතල් 15,438ක්, ප්ලාස්ටික් බෝතල් මූඩි 22,555ක්, බීම බට 4,707ක්, ප්ලාස්ටික් කෝප්ප 3,625ක්, සිලි බෑග් 11,972ක්, ප්ලාස්ටික් දවටන 3,561ක්, සිලි බෑග් නොවන වෙනත් ප්ලාස්ටික් බෑග් 7,544ක් සහ ප්ලාස්ටික් පියන් 4,883ක් හමු වී තිබේ. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මුහුදට එකතු වන කසළ ප්‍රමාණය පිළිවෙළින් ආහාර ඔතන ද්‍රව්‍ය, සිගරට් කොට සහ ප්ලාස්ටික් බෝතල් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, ලංකාවේ ද ඒ පිළිවෙළ එසේම පවතින බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven − 7 =