කෝප් කමිටුව නම් කරයි, සභාපති චරිත හේරත්

නව පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ සභාපති ලෙස ආචාර්ය චරිත හේරත් පත් කිරීමට අද(22) එම කමිටුව විසින් තීරණය කරන ලදි.

කෝප් කමිටුව ආණ්‌ඩු පක්‍ෂයේ සහ විපක්‍ෂයේ මන්ත්‍රීවරු විසින් පොදුවේ නියෝජනය කරනු ලබන අතර පසුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ මෙහි සභාපතිත්වය හිටපු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති විසින් හොබවන ලදී .

මෙවර කෝප් කමිටුව නියෝජනය කරනු ලබන අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරුන් වන්නේ මහින්ද අමරවීර, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, රෝහිත අබේගුණවර්ධන, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත්, දිලුම් අමුණුගම, ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්, ආචාර්ය සරත් වීරසේකර, ඩී.වී.චානක, ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්, රවුෆ් හකීම්, අනුර කුමාර දිසානායක, පාඨලී චම්පික රණවක, ජගත් පුෂ්පකුමාර, එරාන් වික්‍රමරත්න, රන්ජන් රාමනායක, නලින් බණ්ඩාර, එස්.එම්.මරික්කාර්, ප්‍රේම්නාත් සී.දොළවත්ත සහ ශානක්‍යම් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්යම් යන අයයි.

රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන්හී මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යාම සහතික කරනු පිණිස රාජ්‍ය සංස්ථාවල සහ රජයට යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ පැවරී ඇති වෙනත් ව්‍යාපාරවල ගිණුම් හා ඊට සම්බන්ධ විගණකාධිපති වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම මෙම කාරක සභාව මගින් සිදුකරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × 1 =