සමගි ජන බලවේගයෙන් විස්සට විරෝධය

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට විසි වැනි සංශෝධන කෙටුම්පත ඇතුළත් කිරීමට විරුද්ධව සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු අද (22) පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ කරනවාත් සමඟ විරෝධය පළ කළේය.

විසි වැනි සංශෝධන කෙටුම්පත න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුලත් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් කළු පටි පැළඳ පැමිණ විරෝධතා පුවරු ඔසවමින් සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු විරෝධය පළ කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට බාධා කළේය.
ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ද ආසනවලින් නැගිට සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව විරෝධය දක්වන ලදී.

එම මොහොතේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පැවසුවේ “අද පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ අඳුරුතම දවසක් බවය.”

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 − 1 =