මැදමුලන වැනි මහා වතු යටිවගාවන් ලෙස පෝෂණය කිරීම වටියි

වනජීවි හා වනසංරක්ෂණ ඉඩමි වල ඇති වනාන්තර කපා ඉවත් කිරීමට රජය දරණ උත්සහය තුලින් මෙරට වන ජීවි කලාප , අලි මංකඩවල, හා ජල හා ශාක සත්ව විශේෂ වලට දැඩි හානියක් එල්ලවේ. ජෛව විවිධත්ව උණු සුමි කලාපක් ලෙසත්, දුපත් රාජ්‍යයක් ලෙසත් අප අපගේ සම්පත් රැකගත යුත්තේ මෙය නැවත නිර්මාණය කල නොහැකි නිසාවෙනි. විශේෂයෙන් දුපත් රාජ්‍යක ජෛව සමිපත් වඳ විම තුලින් එය නැවත නිර්මාණය විමට ඇති ඉඩකඩ අවමය. මහාද්වීපයකනම් ස්භාවික ජෛව ව්‍යාප්තිය සිදුවි වෙනත් ලෙසකින් හෝ පරිසර පද්ධති ප්‍රතිස්ථාපනය වීමේ ඉඩකඩක් ඇත..මා මෙහි දකින් අනිත් අනතුර නමි අපගේ ගංගා පද්ධතියට අවශ්‍ය ජල මුලාශු සිඳී යාමට මෙලෙස වනාන්තර බිලිදීම ඉතාමත් නරක ලෙස බලපානු ඇත. දැනටමත් මගුරැ ඔය වැනි මල ගංගා නිර්මාණය වි ඇති තත්වය ඉදිරියේදී ජලය සමිබන්ද විශාල ගැටලු පැන නැගීමනොවැලැක්විය හැකිය.. ගංගා වල ජලය සිඳීයාම වියලි කලාපය පුරා ඇති , මහවැව්, දන වැව්, කුලු වැව් , ඔලගම් වැනි වියලි කලාපය පෝෂණය කරන ජෛව භුමි වැව් පද්ධතිය සිඳීගෙස් දැනටමත් ඇති වී ඇති ජලහිඟය තව දුරටත් තීව්රවේ. රටක නායකයෙක් කල යුත්තේ වනාන්තර ආරක්ෂා කරගැනීමට පියවර ගැනීමයි.. එය විනාශ කරීමට අවශ්‍යය මර්ගය නිර්මාණය වීම වැලැක්විමයි . ලංකාව් ගොවතැන් කිරීමට ඕනෑ තරමි අත්හල ඉඩමි ඇත විකල්ප ලෙස ඒවා භාවිතා කිරීම හා මැදමුලන වැනි මහා වතු යටිවගාවන් ලෙස පෝෂණය කිරීමයි..

-රවින්ද්‍ර කාරියවසම්
2020/16 චක්‍රලේඛය

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sixteen − fifteen =