හැංගි හොරා දූෂණය වන සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය

සහාධිපත්‍ය කළමණාකරණ අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයකු විසින් කරන ලද ලිංගික බලපෑම සහිත වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංසරණය වීමත් සමඟ එම රාජ්‍ය නිලධාරියා විසින් සිදු කරන ලද ලිංගික බලපෑම් පමණක් නොව එම අධිකාරියේ සිදු වූ සහ මේ වන විටත් සිදු වෙමින් තිබෙන තවත් අක්‍රමිකතා සහ දූෂණ රැසක් පිළිබඳ කරුණු එකින් එක අනාවරණය වෙමින් පවතියි. එසේම වීඩියෝව සමාජගත වීමට පෙර එතරම් හුරුපුරුදු නමක් නොවූ සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය ද මේ නිසා ජනතාව තුළ කතාබහට ලක්වන ආයතනයක් බවට පත්ව ඇත.

 

සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය විශේෂයෙන් නාගරික ජන ජීවිතයට සෘජු සම්බන්ධයක් තිබෙන ආයතනයකි. නාගරික නිවාස ඒකක, තනි තනිව භුක්ති විඳිය හැකි, අයිතීන් දැරිය හැකි හා බැහැර කළ හැකි ලෙස ඉදිකර ඇති පොදු අංගෝපාංගවලින් සමන්විතව තිරස් හෝ සිරස්ව විහිදුණු එකිනෙකට බද්ධ වූ ඒකක එකකට වඩා වැඩි ගණනකින් යුත් ගොඩනැගිලි සහිත දේපළ නියාමනය, උපදේශනය, මැදිහත්වීම, සමථකරණය හා නඩත්තුව සඳහා කළමනාකරණ සංස්ථා පිහිටුවීම සිදු කෙරෙන්නේ මෙම රාජ්‍ය ආයතනය මගිනි. ඒ සඳහා 2003 අංක 24 දරන පොදු පහසුකම් මණ්ඩල පනත (සංශෝධිත පනත) මගින් නියාමන අධිකාරියක් ලෙස සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය ස්ථාපිත කරනු ලැබීය.

අදාළ වීඩියෝව සමාජමාධ්‍ය ජාලා හරහා
සංසරණය වීමෙන් පසුව එම අධිකාරියේ සභාපතිවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා තිබුණේ, මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව දැනටමත් අමාත්‍යාංශ මට්ටමේ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන බවත්, තමන් කිසිවිටෙක එම පරීක්ෂණයන්ට බාධාකර නොමැති බවත් ය. කෙසේ වෙතත් අදාළ චූදිත නිළධාරියාගේ වැඩ තහනම් නොකර, තවදුරටත් ඔහුව තනතුරේ තබාගැනීමට තීරණය කිරීම මගින් සභාපතිවරයා අනියමින් ඔහුට සහයෝගයක් ලබාදෙන්නකි. විශේෂයෙන් අදාළ සේවිකාව තවමත් චූදිත නිළධාරියා යටතේ සේවය කරන පසුබිමක් තුළ වින්දිත පාර්ශ්වය ලෙස ඇයට මහත් බලපෑමක් හා අගතියක් සිදුවීම වැළැක්විය නොහැකිය.

ඒ අනුව මෙම සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ අරමුණු කිහිපයක් පවතියි. සහාධිපත්‍ය දේපළවල හෝ අර්ධ සහාධිපත්‍ය දේපළවල කොටස්, සහාධිපත්‍ය අංගෝපාංග සහ පොදු පහසුකම් පාලනය කිරීම කළමනාකරණය කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ පරිපාලනය කිරීම, සහාධිපත්‍ය දේපළවල හෝ අර්ධ සහාධිපත්‍ය දේපළවල පොදු අංගෝපාංග සහ පොදු පහසුකම් නිසි ආකාරයට හොඳින් නඩත්තු කරන බවට සහතික වීම සහ ඒ දේපළ මනා තත්ත්වයෙන් සහ සේවයට යොදවාගත හැකි අන්දමින් සහ නිසි ආකාරයෙන් නඩත්තු කිරීම සඳහා කලින් කලට අලුත්වැඩියා කරන බවට සහතික වීම, එම ක්‍රියාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කළමනාකරණ සංස්ථාවට හෝ අයිතිකරුවන්ට හෝ පදිංචිකරුවන් සහයවීම හෝ නැතහොත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම කළමනාකරණ සංස්ථාව හෝ අයිතිකරුවන් හෝ පදිංචිකරුවන් හෝ පැහැර හරින අවස්ථාවකදී ඒ ක්‍රියාවලට සෘජුවම මැදිහත්වීම ඒ අතුරින් ප්‍රධානය.

ඊට අමතරව ගින්නෙන්, මහජන කැළඹීම්වලින් සහ කැරලි කෝලාහලවලින් වන උපද්‍රවවලට එරෙහිව සහාධිපත්‍ය කොටස් සංයුක්ත වන සියලු ගොඩනැගිලි රක්ෂණය කිරීමට සහ රක්ෂණය වලංගුව තබා ගැනීම, සහාධිපත්‍ය දේපළෙහි ලියාපදිංචි සහාධිපත්‍ය පිඹුරට හෝ අර්ධ සහාධිපත්‍ය දේපළේ ලියාපදිංචි අර්ධ සහාධිපත්‍ය පිඹුරට පටහැනිව අදාළ අයිතිකරුවන් හෝ සහාධිපත්‍ය කොටස්වල පදිංචිකරුවන් හෝ වෙනත් තැනැත්තකු විසින් ඉදිකරන ලද හෝ සිදු කරන ලද සියලු අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම, එම දේපොළේ අයිතිකරුවන්ට හෝ පදිංචිකරුවන්ට ජලය, කසළ කාණු, ජලාපවහනය, ගෑස්, විදුලිය, කුණු කසළ බැහැර කිරීම, වායු සමීකරණය, දුරකථන, ගුවන්විදුලි සහ රෙඩිපියුෂන් වැනි සේවා ලබාදීමේදී ඒ අයිතිකරුට අයිතිකරුවන්ට පදිංචිකරුවන්ට සහයවීම, සහාධිපත්‍ය කොටස්වල අයිතිකරුවන්ගේ හෝ පදිංචිකරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මාර්ග ප්‍රවේශයන් තණ පිට්ටනි වතු උද්‍යාන, ක්‍රීඩාංගණ සහ වෙනත් එළිමහන් ස්ථාන පිහිටුවා නඩත්තු කිරීමට සහයවීම හෝ එවැනි පහසුකම් පිහිටුවීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වෙත පැවරීම කළ යුතු වන්නේ ද මෙම සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය විසිනි.

එමෙන්ම අයිතිකරුවන්ගේ හෝ පදිංචිකරුවන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඒ සහාධිපත්‍ය කොටස් නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීමේ සේවා සැපයුම, රජය විසින් අනුමත කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධන ආයෝජන සැලසුම් ඇතුලු සහාධිපත්‍ය දේපළ නැවත සංවර්ධනය කිරීම් වැඩසටහන් සකස් කිරීම සහ අනුමැතිය සඳහා අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම, රජය විසින් අනුමත කරනු ලබන වැඩසටහන්වලින් සහාධිපත්‍ය දේපළ නැවත සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා භාර ගැනීමට හෝ ඒ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවේ යෙදවීමට භාර ගැනීම වැනි කටයුතු සිදුකිරීම ද සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ වගකීම් අතර පවතියි.

සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය, නිවාස ඉදිකිරීම් හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැති අතර අමාත්‍යවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂත්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ඉන්දික අනුරුද්ධත් කටයුතු කළහ. ඊට පෙර පසුගිය රජය යටතේ එහි විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වූයේ වත්මන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසය. පසුගියදා මෙම අධිකාරිය නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා තිබේ. එහි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා නාලක ගොඩහේවාය. කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයාම කටයුතු කරයි.

සජිත් ප්‍රේමදාස විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සිටියදී ද මෙහි අක්‍රමිකතා රැසක් සිදුව තිබේ. නිසි අනුමැතියක් නොමැතිව සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ මුදල් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ‘සෙවණ’ අරමුදලට බැරකිරීම, සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ එවකට සිටි සභාපතිවරයාට අධිකාරියේ අරමුදල්වලින් සන්තෝෂම් ලබා දීම, නිවාස අධිකාරියේ විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ සේවකයන් අනුමැතියකින් තොරව යොදා ගැනීම, මූලික සුදුසුකම් සපුරා නොමැති එහෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිතවාදීන්ට උසස්වීම්, තනතුරු සහ වරප්‍රසාද ලබාදීම, විධිමත් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියකින් තොරව සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීවරයකු බඳවා ගැනීම සජිත් ප්‍රේමදාස විෂය භාර අමාත්‍යවරයාව සිටියදී සිදු වූයේ යයි කියන අක්‍රමිකතා කිහිපයකි.

එහෙත් නව ආණ්ඩුව බලයට පත් වූයේ මේ සියලු අක්‍රමිකතාවයන්ට තිත තබන්නේ යයි කියමිනි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත්වීමත් සමග මේ සියලු අමාත්‍යාංශ නව ආණ්ඩුව යටතට ගැනිණ. ඒ අනුව දැන් මාස 10 කාලයක් මේ ආයතනය නව ආණ්ඩුවේ පාලනයක් යටතේ පැවැතී තිබේ. එහෙත් කලින් ආණ්ඩු සමයේ සිදු වූයේ යයි කියන ඉහත කී කිසිදු චෝදනාවකට මේ වනතෙක් ගනු ලැබූ කිසිදු සාධනීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත.

ඒ වෙනුවට එහි ප්‍රධානම දූෂණ චෝදනා එල්ල වී ඇති, පැවැති ආණ්ඩු සමයේ සහ ඊට පෙරත් ඇතුළුව වසර 10ක පමණ කාලයක් අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්) ධුරයේ කටයුතු කළ, මේ වන විට වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී වශයෙන් ද කටයුතු කරන කේ.එච්.ඒ. උපාලි නමැත්තා එහි ස්ථිර සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා වශයෙන් පත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටියි.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් වැරැදි ලෙස ගණනය කර රුපියල් 1,27,07,970/=ක මුදලක් නොගෙවා සිටීම නිසා එම හිඟ මුදලට අමතරව රුපියල් 63,53,984/=ක අධිභාරයක් ගෙවීමට සිදුවීම, අවසාන ගිණුම් වාර්තා ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූල නොවන පරිදි සකස් කිරීම, යකඩ පලංචි සහ වානේ මුක්කු මිලදී ගැනීමකදී මුදල් වංචා කිරීම ඔහුට එල්ල වී ඇති ප්‍රධාන චෝදනාය. ඔහු සම්බන්ධ වූයේ යයි කියන මූල්‍ය වංචා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය විසින් කරන ලද විමර්ශනයකදී ඔහු වරදකරු වී තිබෙන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පොදු දේපළ පනත යටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ද ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එසේම තමන්ගේ නිල රථය අනතුරකට ලක් කිරීම පමණක් නොව එය අලුත්වැඩියා කිරීමේදී රුපියල් ලක්ෂ 5ක වැඩි බිලකට අදාළ මිල දී ගැනීම් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් පරිබාහිරව සිදු කිරීම නිසා පැවැත්වූ මූ.රෙ.104 පරීක්ෂණය අනුවද ඔහුට චෝදනා එල්ල වී තිබේ. ඉහත කී සේවිකාවකට ලිංගික බලපෑම් සිදු කරන වීඩියෝවේ සිටින්නේ ද මේ චෝදනා එල්ල වී ඇති පුද්ගලයාමය.

මෙසේ එල්ල වූ චෝදනා නිසා සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් මොහුගේ වැඩ තහනම් කර විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කරනු ලැබීය. එහෙත් අධිකාරියේ වත්මන් සභාපතිවරයාගේ සෘජු මැදිහත්වීම මත එම වැඩ තහනම අත්හිටුවා ඇති අතර සීමිත පරීක්ෂණයක් පමණක් සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

විශේෂයෙන් රාජ්‍ය ආයතනයක නිලධාරියකුට හෝ සේවකයකුට වංචා, දූෂණ හෝ වෙනත් චෝදනාවක් එල්ලවූ විට ඒ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කර තීන්දුවක් ගන්නා තුරු අදාළ සේවකයාගේ වැඩ තහනම් කිරීම සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයයි. එසේ කරනුයේ අදාළ සේවකයා තනතුරේ තබා ගතහොත් එම විමර්ශනයට හා වින්දිත පාර්ශ්වයන්ට අගතියක් සිදුවේ යැයි සලකාය.

මෙම සිද්ධියේදී අදාළ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සේවිකාවකට ලිංගික බලපෑම් කරන වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා සංසරණය වීමෙන් පසුව එම අධිකාරියේ සභාපතිවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා තිබුණේ, මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව දැනටමත් අමාත්‍යාංශ මට්ටමේ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන බවත්, තමන් කිසිවිටෙක එම පරීක්ෂණයන්ට බාධා කර නොමැති බවත් ය. කෙසේ වෙතත් අදාළ චූදිත නිලධාරියාගේ වැඩ තහනම් නොකර, තවදුරටත් ඔහුව තනතුරේ තබාගැනීමට තීරණය කිරීම මගින් සභාපතිවරයා අනියමින් ඔහුට සහයෝගයක් ලබා දෙන්නකි. විශේෂයෙන් අදාළ සේවිකාව තවමත් චූදිත නිලධාරියා යටතේ සේවය කරන පසුබිමක් තුළ වින්දිත පාර්ශ්වය ලෙස ඇයට මහත් බලපෑමක් හා අගතියක් සිදුවීම වැළැක්විය නොහැකිය.

මෙවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී අධිකාරියේ පුරප්පාඩු වී ඇති සාමාන්‍යාධිකාරී තනතුර සඳහා ද මේ පුද්ගලයා පත් කිරීමට දැන් සූදානමක් පවතින බවත්, ඒ සඳහා ද වත්මන් සභාපතිවරයාගේ සම්බන්ධයක් ඇති බවත් එහි සේවකයන් නගන චෝදනාවකි.

රාජ්‍ය ආයතන සඳහා සභාපතිවරුන් පත් කරන්නේ දේශපාලන අධිකාරිය විසිනි. ඒ අනුව වත්මන් සභාපතිවරයා පත් කර ඇත්තේ පවතින ආණ්ඩුවේ අභිමතය පරිදිය. එසේ පත් වූ පුද්ගලයන් තමන්ගේ අභිමතය පරිදි ආයතනයේ ඉහළ නිලතලවලට පත් කිරීම් සිදු කිරීමේදී ඒවාට දූෂිතයන් පත් කරන්නේ නම් එවැනි ආයතන ඉක්මනින්ම පිරිහී යාම වැළැක්විය නොහැකිය. එහෙත් එසේ පිරිහීමට ලක් වන්නේ සභාපතිවරුන්ගේ හෝ දූෂිත නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික දේපොළ නොවේ. මහජන දේපොළය. බිඳවැටෙන්නේ මහජන සේවාවන්ය. සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරය ද එවැනි තත්ත්වයකට පත් කිරීමට මේ දූෂිතයන්ට ඉඩ ලබා නොදීම වගකිව යුතු සියල්ලන්ගේම වගකීමකි●

චතුර දිසානායක

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 2 =