එජාප නි.නායක සටනින් රුවන්ට ඡන්ද 28යි, රවිට 10 යි

පසුගිය මහා මැතිවරණයේදී එක් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් එක් මන්ත්‍රීධුරයක් පමණක් හිමි වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව නියෝජ්‍ය නායකයා ලෙස, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රුවන් විජයවර්ධන පත්වී තිබේ.

පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී ඊයේ (14) පැවති රහස් ඡන්දයකදී රුවන් විජයවර්ධන නියෝජ්‍ය නායකයා ලෙස මෙලෙස තේරී පත්විය.

මෙම රහස් ඡන්දයේදී රුවන් විජයවර්ධන සමඟ එම ධුරය සඳහා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායකතරඟ කළ අතර, එහිදී රුවන් විජයවර්ධන ඡන්ද 28ක් ද රවී කරුණානායක ඡන්ද 10ක් ද හිමිවී ඇත.

මෙහිදී සඳහන් වුණේ ඉදිරි ජනවාරි මාසය වනතුරු රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා වශයෙන් සිටින බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nine − 3 =