පසුගිය පැය 24 තුල ඉන්දියාවෙන් ආසාදිතයන් 95,000ක්

පසුගිය පැය 24 කාලයේදී ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා වයිරස නව ආසාදිතයන් 95,000ක් හඳුනාගෙන ඇතැයි එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

අද (10) පස්වරුවෙන් අවසන් වූ පැය 24 කාලයේදී ඉන්දියාවෙන් හඳුනාගෙන ඇති වයිරස ආසාදිතයන්ගේ ගණන 95,735ක් වන අතර එය දිනක් තුළ ආසාදිතයන් හඳුනාගැනීමේ නව වාර්තාවක් වන අතර එම පය 24 තුළ කොරෝනා වයිරස ආසාදිත මරණ
සංඛ්‍යාව 1,172ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ.
මේ අනුව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන නව කොරෝනා වයිරස ආසාදිතයන්ගේ සමස්ත ගණන මිලියන 4.4 ඉක්මවයි.

ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන නව කොරෝනා වයිරස ආසාදිත සමස්ත මරණ ගණන 75,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

මේ අතර ඉන්දියාවෙන් පසුගිය කාලය තුළ දිනපතා වාර්තා ගත අයුරින් නව කොරෝනා වයිරස ආසාදිතයන් හඳුනාගැනෙන අතර එය දෙවැනි වන්නේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට පමණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen + nine =