කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට ඇමති නිමල් කඩා පනියි

රටටම ඵලදායිතාව උගන්වමින් ,කාර්යාල කළමනාකරණය ගැන උපදෙස් දෙන කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව පළමුව ඵලදායිතාව පිළිබද ඉගෙන ගෙන ප්‍රායෝගිකව එය ක්‍රියාත්මක කර රටට ආදර්ශයක් දිය යුතු බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසයි. පැමිණෙන මහජනයාට සහ රාජකාරි කරන නිලධාරින්ට යහපත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා පරිසරයක් ලබාදීම කම්කරු අයිතියක් වුවත්, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ එම යහපත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා පරිසරයක් නොමැතිවීම බරපතල කාරණයක් බවයි ඔහු පවසන්නේ.

අමාත්‍යවරයා අද (09)  පෙරවරුවේ හදිසියේම කම්කරු මහලේකම් කාර්යාලයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්විය. මහල් දහයකින් සමන්විත කම්කරු මහලේකම් කාර්යාලයේ සෑම මහලකටම යමින් ඇමතිවරයා එහි තත්වයන් නිරීක්ෂණය කරමින් කාර්යය මණ්ඩලයෙන් සහ පැමිණ සිටි මහජනයා මුණගැසී තිබිණි. ගොඩනැගිල්ලේ  බෙහෝ කාර්යාලවල වතුර කාන්දු වන අන්දම එහිදී අමාත්‍යවරයාට දකින්නට ලැබිණි. දූවිලි වැදෙමින්, ජලය උරාගනිමින් තැන තැන විසිරි ඇති ලිපිගොනු මෙහිදී දකින්නට ලැබී තිබේ. බහුලව දිය කාන්දුවන උතුරු කොළඹ කම්කරු කාර්යාලය වඩා ඉඩපහසු ඇති පහල මහලකට ඉතා ඉක්මනින් ගෙන යන ලෙස ඇමතිවරයා දන්වා ඇත.වෙනකක් තබා ගොඩනැගිල්ලේ හදිසි අනතුරු පිටවීමේ දොරටුව පවා අබිලි ද්‍රව්‍ය ගොඩ ගසා අවහිරකර තිබූ අන්දම මෙහි දී දකින්නට ලැබිණි.
අවම තරමින් විධායක හා මාංඩලික සේවයේ නිලධාරින්ගේ කාර්යාල පරිශ්‍ර පවා පිරිසිදුව හා ප්‍රසන්නව තබා නොගැනීම මෙහිදී නිරීක්ෂණය කළහැකිවිය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × 5 =