ජනපතිගෙන් හිස්බුල්ලාට නව තනතුරක්

ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම් හිස්බුල්ලා ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව හා අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි දිස්ත්‍රික් සම්බධීකරණ කමිටුවල සම සභාපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් පත්කරනු ලැබ තිබේ. ඒ නැගෙනහිර පළාතේ සිදුකරෙන සංවර්ධනය ගැන සොයා බලා ඒවා කඩිනම් කිරිම වෙනුවෙන් වෙනුවෙන් බව කියමිනි.

නව පත්කිරීමත් සමඟ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධිකරණ කමිටුවේ නව රැස්විම ලබන ජුනි 10 දා ත්‍රිකුණාමල දිසාපති කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ කමිටුවේ සම සභාපතිවරුන් ලෙස වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමැති එම්.ඒ.එම්.මහරුප් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්.සම්බන්ධන් දැනට කටයුතු කරති.

හිස්බුල්ලා විසින් නැගෙනහිර පලාතේ වෙනම මුස්ලිම් අධ්‍යාපන කලාපයක් ඇති කිරීම සඳහා දෙමල පාසල් වල මුස්ලිම් ගුරුවරුන් එම පාසල් වලින් මාරු කර ගැනීමක් ජනාධිපතිවරයා විසින් නතර කළ බව මීට පෙර වාර්තා විය. මේ සිදුවීම් දෙක ආසන්න දින වල සිදුවීම නිසා ඒ අතර සම්බන්ධයක් තිබිය හැකි බව දේශපාලන විචාරකයෝ පවසති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven + 5 =