ආනවිලුන්දාව විනාශය කළේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ සොහොයුරා

ආනවිලුන්දාව “රැම්සා අභයභූමියට“ අයත් ප්‍රදේශයක් අනවසරයෙන් සහ අනීතික ලෙස එළිකර ඇත්තේ ආරච්චිකට්ටටුව හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ සොහොයුරා වන ජගත් සමන්ත යන අයගේ ඉල්ලීම මත බව අදාළ පරිසර විනාශය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත්කළ විශේෂඥ කමිටු වාර්තාව අනාවරණය කරයි.

ආනවිළුන්දාව අභයභූමිය සහ “රැම්සා තෙත්බිම්“ ආශ්‍රිතව පසුගිය දිනක සිදුවූ පරිසර විනාශය සම්බන්ධයෙන් වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සී.බී රත්නායක විසින් පත් කළ කමිටුවේ සකස් කළ වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර එහි කරුණු පහත වේ.

“පොලීසියට ලබා දුන් සාක්ෂිවලට අනුව මෙම ඉස්සන් කොටුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ නිරත වූ ඩෝසර් හිමිකරු පෝරුවතොටගේ සුජිත් නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු යන අය ලෙසත් ඉස්සන් කොටුව ශුද්ධ කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාදුන් පුද්ගලයා වර්ණකුලසූරිය නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු යන අය බවත් කමිටුව විසින් හඳුනාගෙන තිබේ.

ආරච්චිකට්ටටුව හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ සොහොයුරා වන ජගත් සමන්ත යන අයගේ ඉල්ලීම මත මෙම සුද්ධ කිරීම සිදුකර ඇති අතර ඔහු විසින් මීට පෙර අවස්ථා කිහිපකදී ද, අදාළ ප්‍රදේශය ඉස්සන් වගා ව්‍යාපෘති සඳහා මෙලෙස භාවිත කර තිබෙන බව ද මෙම වාර්තාවේ වෙයි.

මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව කමිටුව ලබාගත් සියලු සාක්ෂි සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් නිරීක්ෂණය කළ කරුණු ලෙස මෙම ඉඩම අනවසරයෙන් සහ අනීතික ලෙස ඉස්සන් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යොදාගැනීමට උත්සහ කර ඇති බව වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ.

මෙම කරුණු අනුව අදාළ වරදකරුවන්ට රුපියල් 15000 සිට ලක්ෂ 05ක් දක්වා දඩ මුදලකට හෝ වසර 02කට නොඅඩු සහ වසර 05කට නොවැඩි බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවමකට යටත් වන වරදක් බව කමිටු වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය.“

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen + three =