යුපුන් ගෙන් මීටර් 100ට දකුණු ආසියානු වාර්තාවක්

 

යුපුන් අබේකෝන් පසුගිය 8වෙනිදා ජර්මනියේ පැවති අන්තර් ජාතික මළල ක්‍රීඩා තරගයකදී පිරිමි මීටර් 100 ඉසව්ව තත්පර 10.16කින් නිමා කරමින් නව ශ්‍රී ලංකා හා දකුණු ආසියානු වාර්තාවක් පිහිටුවා තිබේ. මි‍ට පෙර මීටර් 100 මේ වාර්තා ද්ත්වයටම හිමිකම් කිවේ හිමාෂ ඒෂාන්ය. ඒ 2016/02/09වැනිදා ඉන්දියාවේ ගුහාටිහිදි, මීටර් 100 තත්.10.26කින් නිම කරමින්ය.
1994/12/31දා පන්නල උපන් යුපුන් , වෙන්නප්පුව ජෝශප් වාස් විදුහල බිහිකළ ක්‍රීඩකයෙකි. යුපුන් මලල ක්‍රීඩාව ප්‍රගුණ කර ඇත්තේ නාලක ප්‍රසන්න යටතේය. තුන් පිම්ම ඉසව්වේ නිරත වු යුපුන් ජෝශප් වාස් විදුහලේදි මීටර් 100 සහ 200 ඉසව්ව ද ප්‍රගුණ කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven − four =