චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පිංගෙන් ටිබෙට් ගැන නව අදහසක්

නව යුගයේ දී චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ටිබෙට් පාලන ක්‍රියාමාර්ගය මුළුමනින්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත්, නවීකරණ සමාජවාදී, පොහොසත්, සමඟි, ශිෂ්ටාචාරත්මක, සුසංගත සුන්දර නව ටිබෙට් ස්වායත්තය ගොඩනැඟීමට උත්සාහ කළ යුතු බවත් චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පිං පවසයි. 

ඔහු ඒ බව පවසා තිබුණේ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ හත්වැනි ටිබෙට් කාරක සභා සාකච්ඡාවට එක් වෙමිනි.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකත්වයෙහි නියැළී සිටීම, චීන ලක්ෂණයෙන් යුත් සමාජවාදී ක්‍රමය හා ජනවාර්ගික කලාපීය ස්වායත්ත ක්‍රමය ස්ථිර ලෙස අනුගමනය කිරීම, ටිබෙටයේ පාලන කටයුතු සඳහා අතිශයෙන් වැදගත් බව ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඔහු පවසා ඇත.

“රටේ එක්සත් බව සහතික කිරීම හා ජාතික සමඟිය තහවුරු කිරීමට ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා දිය යුතු ය. බෙදුම්වාදී බලවේගය සමඟ සටන් කිරීමට ජනතාවගේ බලය ද මුලපිරිය යුතුය. ස්චුවාන්-ටිබෙට් දුම්රිය මාර්ගය ඇතුළු වැදගත් යටිතල පහසුකම් හා පොදු පහසුකම් සංවර්ධනය ඉදිරියට මෙහෙයවිය යුතුය. ජෛව ශිෂ්ටාචාරය වඩාත් වැදගත් ස්ථානයක තබාගෙන

චිංහයි-ටිබෙට් සානුව රටේ හා ලෝකයේ ද ඉහළ මට්ටමේ ජෛව ශිෂ්ටාචාරත්මක කලාපයක් ලෙසට  ගොඩනැඟිය යුතුයි” යනුවෙන් ෂී ජින්පිං ජනාධිපතිවරයා මෙහි දී අවධාරණය කෙළේ ය●

 සිසිර යාපා

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × four =