“20 වන සංශෝධනය සෞභාග්‍යයේ දැක්මට පටහැනියි”

ශ්‍රී ලංකා විගණන පරික්ෂක සේවා සංගමය

මෙම රජය විසින් යෝජිත 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් විගණකාධිපතිවරයාගේ ස්වාධීනත්වයට මෙන්ම රාජ්‍ය විගණනයේ විෂය පථයට බරපතල හානියක් සිදුකරන බැවින් රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය ඉටුකිරීම පිළිබඳ යාන්ත්‍රණයට දැඩි හානියක් සිදුව ඇති නිසා එය නිවැරදි කරන්නැයි ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකා විගණන පරික්ෂක සේවා සංගමය ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යවා ඇත.

එම සංගමය යවා ඇති ලිපියෙන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී ඇත්තේ 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් සංශෝධන මගින් මහජනතාවට රටේ සමස්ත මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳ දැනගැනීමට ඇති ශුද්ධවූ අයිතිය ද අහිමිකර ඇති බවයි.
එතෙක් ව්‍යවස්ථාවේ 154 (1) ව්‍යවස්ථාව මගින් විගණනයට භාජනය කිරීම සඳහා විණකාධිපතිවරයා වෙත පවරා තිබූ රාජ්‍ය අයවැයෙන් මුදල් වෙන්වන හා පාර්ලිමේන්තුවේ මූල්‍ය පාලනයට යටත් වන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 (ආ) ව්‍යවස්ථාව යටතේ ක්‍රියාත්මක කොමිෂන් සභා, ජනාධිපතිවරයාගේ ලේකම්වරයාගේ කාර්යාලය, අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ලේකම්වරයාගේ කාර්යාලය, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන්ගේ කාර්යාල විෂය පථයෙන් ඉවත් කර තිබීම ද ගැටළු සහගත බව එම සංගමය පෙන්වා දෙයි.

මේ අතර සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති කොටස් ප්‍රාග්ධනයෙන් 50% හෝ ඊට වැඩි ප්‍රතිශතයක් රජය හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවන් හෝ පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් දරන සමාගම් ද විගණන විෂය පථයෙන් ඉවත්කර ඇතැයි ද රාජ්‍ය මූල්‍ය පාර්ලිමේන්තු පාලනයෙන් මුළුමනින් බැහැර වීමට මේ තත්ත්වයන් හේතු වන බව ද එම ලිපියේ පෙන්වා දෙයි.

50% වැඩි කොටස් හිමිකමක් ඇති රාජ්‍ය සමාගම් පිළිබඳ විගණනය විගණකාධිපති විෂය පථයෙන් බැහැර කිරීම හේතුවෙන් සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ජනපතිවරයාගේ සහ වත්මන්න ආණ්ඩුවේ වැඩ පිළිවෙලෙහි ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව එකී සමාගම් ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැයි බැලීමට හැකි යාන්ත්‍රණය බිඳ වැටෙන බව ද සමහර සමාගම් මේ යෝජනා ඉදිරිපත් වීමත් සමග රාජ්‍ය විගණන යාන්ත්‍රණයෙන් ඉවත් වීමට පිඹුරුපත් සකසමින් සිටින බව වාර්තා වී ඇතැයි ද සඳහන් කර ඇත.
මෙනිසා නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා ශ්‍රී ලංකා විගණන කොමිසම අහෝසි වී යාමත් සමග රාජ්‍ය සමාගම් 260ක විගණන කටයුතු කිරීමේ බලය අහෝසී වී යන බව විගණන නිලධාරීහු සඳහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකා විගණන සේවා පරික්‍ෂක සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඩබ්ලිව් ජේ සී තිසේරා ගේ අස්සනින් යුතුව ජනාධිපතිවරයා වෙත යවා ඇති එම ලිපියේ පිටපත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා, කතානායකවරයා, සියලු මැති ඇමැතිවරුන් මෙන්ම සිවිල් සංවිධාන හා මාධ්‍ය වෙත ද යොමු කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 + 12 =