ඌවේ අක්කර 65,000ක ව්‍යාපෘතිය යළිත්

මහින්ද රාජපක්‍ෂ ජනාධිපති ධුරය දරන කාලයේ බ්‍රිතාන්‍ය ‘බුකරේට්’ සමාගමට උක් වගාව සඳහා ලබා දීමට කටයුතු කළ ඌවේ අක්කර 65,000ක භූමිය වත්මන් ආණ්ඩුව යටතේ ද වෙනත් සමාගමකට ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
මෙම ඉඩම් වෙනත් සමාගමකට ලබා දීමට පසුගිය ආණ්ඩුව කටයුතු සැලැසුම් කළ ද, ජනතා විරෝධය හමුවේ එය වැළැකිණි. එසේ වුව ද, වත්මන් ආණ්ඩුව යටතේ එය නැවත කරළියට පැමිණෙමින් තිබෙන බව “ඌව වෙල්ලස්ස ජන අයිතීන් සුරැකීමේ සංවිධානය” පවසයි.
රිදීමාලියද්ද, දෙහිගම, මහියංගනය, බිබිල, මැදගම, මඬුල්ල ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයක ඉඩම් මෙලෙස පවරා දීමට නියමිතව ඇති අතර, ප්‍රදේශයේ පාරම්පරික ජන ජීවිතයට මෙන් ම පුරාවිද්‍යා වටිනාකමින් යුත් ස්ථාන ගණනාවකට මෙන් ම ස්වාභාවික පරිසර පද්ධතියට සහ ජල මූලාශ්‍රවලට දැඩි බලපෑම් ඇති කරන විනාශකාරී ව්‍යාපෘතියක් වන මෙම උක් වගා ව්‍යාපෘතිය වහා ම නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස එම සංවිධානය රජයට අවධාරණය කරයි.
පසුගිය 03 වැනිදා මෙම ඉඩම් පැවරීම සම්බන්ධයෙන් වත්මන් ආණ්ඩුවේ මහජන නියෝජිතයන් සහ ප්‍රදේශවාසී ජනතාව රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලයේ දී සාකච්ඡාවට සහභාගී වුව ද, එහි දී එකඟතාවකින් තොරව එම සාකච්ඡාව අවසන් වූ බව ඌව වෙල්ලස්ස ජන අයිතීන් සුරැකීමේ සංවිධානය වැඩි දුරටත් පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 + 11 =