කොවිඩ් සහන ණය කෝටි පන්දාහක් හිර කරගෙන

කොවිඞ් 19 වෛරසයෙන් බලපෑමට ලක් වී තිබෙන ව්‍යවසායකයන්ගේ කාරක ප්‍රාග්ධන (එදිනෙදා මූල්‍ය) අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ලබා දීමට ක්‍රියා කර තිබෙන සහන ණය රුපියල් කෝටි පන්දාහක් මුදා නොහැර තිබෙන බව අනාවරණය වෙයි.
මේ නිසා අදාළ සුදුසුකම් සහිත ව්‍යාපාරිකයන් මෙම මස අවසානය දක්වා තමන් ගනුදෙනු කරන වාණිජ බැංකු මඟින් මෙම ණය ඉල්ලුම් කරන ලෙස කාලය දීර්ඝ කර ඇත. නමුත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවසායකයන් කරුණු දක්වන්නේ, සියයට හතරක් වූ සහන පොලී මත ලබා දෙන බව කියන මෙම ණය සඳහා වාණිජ බැංකු විසින් ඉල්ලා සිටින සුරැකුම් ලබා දීමේ හැකියාවක් තමන්ට නොමැති බව ය. සහන ණය ලබා දෙන බව ආණ්ඩුව ද දිගින්දිගට ම ප්‍රකාශ කළ ද, දැඩි කොන්දේසිවලට යටත්ව අදාළ ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් කොරෝනා ව්‍යසනය නිසා බලපෑමට ලක් වූ ව්‍යවසායකයන් වන තමන්ට නොමැති බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

8 − 7 =