මාතලේ, මුවගල කන්දත් පරිසර විනාශයට

මාතලේ, මුවගල කන්දෙහි පරිසර සංවේදී කලාපය තුළ ගස් කපමින් නව හෝටලයක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීමට විරෝධය දක්වමින් තැන්න හන්දියේදී අද (03) වන දින පාගමනක් හා විරෝධතාවයක් පවත්වන ලදි.

මාතලේ උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මුවගලකන්ද ආශ්‍රිතව ව්‍යාපාරිකයකු විසින් සිදුකරන ඉදිකිරීම් හා වන විනාශයට එරෙහිව මුවගලකන්ද සුරැකීමේ සංවිධානය හා මාතලේ පරිසර මිතුරෝ, දුම්බර අපේය හා මාඋස්සාව කන්ද සුරැකීමේ සංවිධාන, ඒකාබද්ධව මහජන විරෝධථාවයක් සංවිධානය කරන ලදි. මෙම අවස්ථාව සදහා ප්‍රදේශයේ විහාරස්නථාවල ස්වාමින්වහන්සේලා  , ජවිපෙ හිටපු පලාත් සභා මන්ත්‍රී ගමගෙදර දිසානායක ඇතුළු ප්‍රදේශයේ ජනතාව විශාල පිරිසක් සහබාගි විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

10 − 5 =