“20 වැනි සංශෝධනයට ජනමත විචාරණය අවශ්‍ය නෑ”

පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක ඡන්දයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සම්මත කරගැනීමට හැකි බවත් 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය නොවන බවත් නීතීපති දප්පුල ද ලිවේරා අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට අද (02) දැනුම් දී තිබේ

නීතීපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ නිශාරා ජයරත්න නිවේදනයක් 20 වැනි සංශෝධනයට අදාළ පනත් කෙටුම්පත තුළින් ජනමත විචාරණයකට අදාළ කරුණු කිසිවක් ඉදිරිපත් නොවන බව නීතීපතිවරයාගේ මතය වී ඇතැයි පැවසීය.

අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි ලබාදුන් උපදෙස් වලට අනුව අදාළ පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 01දා නීතීපතිවරයා වෙත යොමු කළ අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ නීතීපතිවරයාගේ මතය විමසන ලදී.

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අධ්‍යනය කළ නීතීපතිවරයා සිය මතය අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට යොමු කොට ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 − four =