“ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ඇමති කවුද?”

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව භාර අමාත්‍යවරයා කවුරුන් දැයි ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළේය.

වර්තමාන රජය යටතේ අමාත්‍යාංශ 68ක් තිබෙන බැවින් ඒ අතරින් රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයා කවු දැයි දැනගැනීමට කැමැති අතර, රුපියල් කෝටි 17,400ක් ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයට වෙන් කර ඇති බව පැවසූ අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා ඒ මුදල මැටි, පිත්තල වැනි අමාත්‍යාංශයක් සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල මෙන් තුන්සිය ගුණයක් බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

“රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයට බිලියන 174ක් වෙන් කරලා දෙන්න කියන කොට ඒ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන ඇමතිවරයා කවුද? රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගරු චමල් රාජපක්‍ෂ අමාත්‍යවරයායි. හැබැයි, ඔබතුමාට යුද්ධ හමුදාව අයිති නැහැ. ඔබතුමාට තිබෙන්නේ, පොලිසියත්, දිසාපති කාර්යාලත්,” යනුවෙන් ඔහු සඳහන් කළේ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව දෙවෙනි දිනයේත් පැවැත්වෙන විවාදයට එක්වෙමිනි.

bbc

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve + fifteen =