හිටපු සහ වත්මන් මැති ඇමති මන්ත්‍රී 8 කට ජනාධිපති කොමිසමට

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රාහාර පිළිබඳ සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයට පැමිණ ප්‍රකාශ ලබා දෙන ලෙස හිටපු වත්මන් අමාත්‍යවරුන්ව, මන්ත්‍රීවරුන් වන අකිල, මද්දුම බණ්ඩාර, ආශු, මංගල, පිල්ලෙයාන්, හඳුන්නෙත්ති, කෙහෙළිය, දිලුම් අමුණගම ඇතුළු 8 දෙනකුටකොමිසම දැනුම් දී තිබේ.

මේ අනුව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති අගෝස්තු 28 වැනිදාද හිටපු අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් අගෝස්තු 31 වැනිදා ද හිටපු රංජිත්  මද්දුම බණ්ඩාර හා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ යන අයට සැප්තැම්බර් 02 , කැඳවෙන අතර හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන්ට සැප්තැම්බර් 03 වැනිදාද අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ට සැප්තැම්බර් 07 වැනිදාත් රාජ්‍ය ඇමැති දිලුම් අමුණගම ට සැප්තැම්බර් 8 වැනිදා මෙම විමර්ශන ඒකකයට ප්‍රකාශ ලබා දීමට නියමිතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 − two =