කම්කරු මරණයකදී ගෙවන වන්දිය මදියි ඇමතිම කියයි

වැඩබිමකදී හෝ රාජකාරී අවස්ථාවක දී හදීසියේ මිය යන කම්කරුවෙකු සඳහා වර්තමානයේ ගෙවන රුපියල් ලක්ෂ 5ක වන්ද මුදල කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල දසිල්වා පවසයි.

පවුලේ ප්‍රධාන ආදායම් උපයන්නා මියගිය විට එම පවුල සම්පූර්ණයෙන්ම අසරණ වන බැවින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක වන්දි වෙනුවට එම වන්දි මුදල රුපියල් ලක්ෂ 20ක් දක්වා වැඩි කළ යුතු බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය. ඒ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති කම්කරු උපදේශක සභාවේ දී ය.

වෘත්තීය සමිතිති යෝජිතයින් සහ හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනයේ නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුම්ලත් කම්කරු උපදේශක සභාව ඇමතිවරයා සමඟ ප්‍රථම වරට පසුගිය දා රැස්වූහ. මෙහිදී තවදුරටත් ඇමතිවරයා වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සමඟ ප්‍රකාශ කළේ, මේ වන විට ගොඩගැසී ඇති කම්කරු වන්දි නඩු කඩිනමින් අවසන් කිරිමට නව ක්‍රියාමාර්ගයක් යෝජනා කරන බවයි.

ඒ අනුව, පවත්නා නඩු සියල්ලම කම්කරු විනිශ්චය සභා වලට යොමු කළ යුතු බව ඇමතිවරයා පැවසීය. දිග්ගැස්සෙන වන්දි නඩු මාස 02 ක් තුළ අවසන් කළ හැකිවනු ඇතැයි ඇමතිවරයා පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + one =