ඇමති ආරක්ෂකයන්ට පොලිස් පොල්ලක්

පොලිස් ප්‍රභූ ආරක්ෂක අංශය ට අයත් පොලිස් නිලධාරීන්ට මෙතෙක් කලක් නොතිබූ බාධාවක් එල්ල වී ඇතයි වාර්තාවේ. පොලිස් සේවයේ සහ රාජ්‍ය සේවයේ හිමි ණය ලබාගැනීමට මෙන්ම තවත් අයෙකුගේ ණය ගැනීමේදී ඇපකරුවෙකු ලෙස පෙනිසිටිමටත් මෙතෙක් කලක් ප්‍රභූ ආරක්ෂක අංශයේ සේවයේ නියුතු පොලිස් නිලධාරීන්ට කිසිඳු බාධාවක් නොතිබිණි. එහෙත් ඉතා මෑතක සිට ප්‍රභූ ආරක්ෂක දිසාව බාර කොට්ඨාස ප්‍රධානී නියෝජ්‍ය පොලිස්පති මහින්ද ගුණරත්න විසින් ඊට අවසර ලබා නොදෙන බව වාර්තා වේ.

ප්‍රභූ ආරක්ෂක දිසාව බාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කොට්ඨාස යටතට ජනාධිපති, අගමැති, කථානායක, විපක්ෂ නායක මෙන්ම ඇමති ආරක්ෂක අංශද ඇතුලත් වේ. සිය වැටුපෙන් අයකරගන්නා ලෙස ණය ගැනීමේදී  සහ අන් අයට ඇපකරුවන් ලෙස අත්සන් තැබීමට අදාළව ඉල්ලා සිටින වැටුප් වාර්තා අනුමත කරලීම අංශ ප්‍රධානි ලෙස නියෝජ්‍ය පොලිස්පති මහින්ද ගුණරත්නගේ අත්සන යටතේ කළයුතුය. මේ තාක් කලක් එය සාමාන්‍ය පරිදි සිදු වුවත් ප්‍රභූ ආරක්ෂක දිසාව බාර කොට්ඨාස ප්‍රධානී ලෙස නියෝජ්‍ය පොලිස්පති මහින්ද ගුණරත්න පත්වූ පසුව ඔහු විසින් එය සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කිරීම නවතා දමා තිබේ.

වාර්තා වන අන්දමට ඊට හේතුව ලෙස දක්වා ඇත්තේ මේවන විට විවිධ ස්ථාන වෙත ප්‍රභූ ආරක්ෂකයන් ලෙස අනුයුක්ත කර ඇති පොලිස් නිලධාරින් නුදුරේ වෙනත් ස්ථාන වෙත ස්ථානමාරු ලැබ නික්ම යාමට නියමිත හෙයින් මෙලෙස වැටුප් වාර්තා නිකුත් නොකරන බවයි. එහෙත් නිලධාරින් සඳහන් කරන්නේ කුමන ස්ථානයකට මාරුවීම් ලබා දුන්නද තමන් සේවය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලිස්  දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ වන හෙයින් එම සැකයේ කිසිඳු පදනමක් නොමැති බවය. කෙසේ වෙතත් නිලධාරීන් මාරුවන අවස්ථාවල කිසිඳු ආයතනික ප්‍රතිපත්තියකින් තොරව මෙවැනි තීන්දු ගැනීමෙන් තමන් ඉමහත් අසීරුතාවට පත්වන බව ‘ලංකා’වෙත අදහස් දැක්වූ පොලිස් නිලධාරීහු පැවසූහ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × two =