2019දී හොර දුම්වැටි මිලියන 740ක් ලංකාවට ඇවිත්

නීති විරෝධී දුම්වැටි මිලියන 740කට අධික ප්‍රමාණයක් 2019 වසරේ දී මෙරටට පැමිණ ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය කළ සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරවු වී තිබේ.
මෙමඟින් රජයට අහිමිව ඇති ආදායම රුපියල් බිලියන 21ට අධික බව ද ඔවුන් රජයට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ. මෙරටට පැමිණ ඇති මෙයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් චීනයේ නිෂ්පාදන බව ද මෙම සමීක්ෂණයේ දී හෙළිව තිබේ.
රට තුළ අලෙවි කිරීමට නීතිමය අවසරය හිමි දුම්වැටි මිල ඉහළ යාමත් නීති විරෝධී දුම්වැටි මෙරටට හොර රහසේ පැමිණීමට හේතුවක් වී තිබේ. ජාත්‍යන්තර තලයේ සිටින ත්‍රස්තවාදීන් හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් හරහා මෙම දුම්වැටි මෙරටට පැමිණෙන බවත්, එය මහා පරිමාණ වෙළෙඳ මාෆියාවක් බවත් මෙම සමීක්ෂණයෙන් පෙන්වා දී තිබේ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven + seven =