විපක්‍ෂයෙන් තිදෙනෙක් ආණ්ඩුවට

නව පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින සුළු ජාතික පක්ෂ තුනක විපක්ෂයේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීන් තිදෙනකු මුලින්ම ආණ්ඩුව සමඟ එක්වීමට සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

මොවුන් ඉදිරියේ දී ගෙන එන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට සහාය දීමට කැමැත්ත පළකර ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

රජයට පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීන් 150ක (2/3) බලයක් හිමිව තිබුන ද කතානායකවරයා ඉවත් වූ විට මන්ත්‍රීන් ගණන 149 ක් විය.

කෙසේ නමුත් මෙම මන්ත්‍රීන් තිදෙනා පළමුවද තවත් කිහිප දෙනකු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පෙරාතුවද ආණ්ඩුවට එක්කර ගැනීම සැලසුම කර ඇති බව පැවසේ.
මොවුන් වෙනුවෙන් කුමන වරප්‍රසාද දෙන්නේද යන්න තවමත් සඳහන් නැත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × 1 =