කරු එජාපට නායකත්වය දීමට සූදානම් බව දන්වයි

බොහෝ දෙනෙක් කළ ඉල්ලීම සලකා බලා පක්ෂයෙත් ශ්‍රී ලංකාවෙත් අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නායකත්වය දීමේ අභියෝගය භාර ගැනීමට තමාට හැකියැයි හිටපු කතානායක කරු ජයසූරිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියයි.
මෙම අදහස වර්තමාන පක්ෂ නායකත්වය වෙත මෙන්ම පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් වෙත දැනුම් දී ඇතැයි ද කරු ජයසූරිය සිය නිවේදනයේ දක්වා තිබේ.
මේ අතර පසුගිය මැතිවරණයත් සමඟ පක්ෂය වර්තමානයේ ඇති වී තිබෙන ව්‍යාකූල තත්ත්වය සලකා, බොහෝ පාර්ශව මගින් මා වෙත කෙරුණු ඉල්ලීම්, මනාව සලකා බලා මෙම තීරණය ගත්න බව ද ඔහු සඳහන් කර ඇත.

එම නිවේදනය පහත දැක්වේ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − 10 =