බැලුම්මහරදී මගියෙක් පැහැරගනියි

අද උදෑසන 9.30 ට පමණ නුවර පාරේ බැලුම්මහර ආසන්නයේදී මෝටර් රථයකින් පැමිණි පිරිසක් විසින් ම්බස්රතයක ගමන් ගත් මගියෙකු පැහැරගෙන ගොස් ඇත.
අද (24) පෙරවරු 9.30 පමණ කොළඹ සිට මහනුවර බලා ධාවනය වූ බස්රථයක් කොළඹ පැත්තේම සිට පැමිණි මොටර් රථයක් පාර හරස් කොට නතරකර බස් රථයේ සිටි මගියෙකු එම බස්රථයෙන් බිමට බස්සවා ඔවුන් පැමිණි මෝටර් රථයට බලහත්කාරයෙන් නංවාගෙන යලි කොළඹ දෙසට ධාවනය කර ඇත.
මෙම පැහැරගැනීමට පැමිණි පිරිසෙහි හතර දෙනෙකු සිට ඇති අතර ඔවුන් පැමිණි මෝටර් රථයේ වැගන් ආර්(Wagon R) වර්ගයේ මෝටර් රථයක් වන අතර එහි අංකය වන්නේ WP- CAW-3870 සටහන් වී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty − eight =