නව වන පාර්ලිමේන්තුව පස්වරු 3 දක්වා කල්තබනලදී

 

නව වන පාර්ලිමේන්තුවේ සභාව අද උදෑසන රැස් වූ අතර එහි  කටයුතු පස්වරු 3 දක්වා කල්තබන බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

 

පාර්ලිමේන්තුවේ නව කථානායකවරයා ලෙස මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පත් කළ අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක ධූරයට දිනේෂ් ගුණවර්ධන ද ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ධූරයට ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු පත් කළේය.

නියෝජ්‍ය කාරක සභා නායක ලෙස අංගජන් රාමනාදන්, නව නියෝජ්‍ය කතානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය, පත් කළේය.

ඡායාරුප –රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four − three =