පාතාල සහ මත්ද්‍රව්‍ය ලොක්කන්ට අලුත් සිරගෙයක්

 

අත්අඩංගුවට ගනුලබන පාතාල කල්ලි සහ මත්ද්‍රව්‍ය කල්ලි නායකයින් රඳවා තැබීම සඳහා දැඩි රැකවල් යෙදූ සිරගෙයක් ඉදිකිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. බොහෝ විට එය ඇමරිකාවේ අල්කට්රාස් සිරගෙයට සමානව බවද වර්තාවේ

මෙහි පාලනය සඳහා තෝරාගත් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ විශේෂ කාර්ය බළකා නිලධාරීන් පත්කෙරෙන බවත් සී.සී.ටී.වී. පද්ධති සහ ජංගම දුරකථන පණිවුඩ අක‍්‍රීය කරන යන්ත්‍ර වලින්ද සමන්විත බවද රජයේ ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

පාතාල සහ මත්ද්‍රව්‍ය කල්ලි නායකයන් රැඳවීම සඳහා මෙවන් සිරගෙයක් යොදා ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ සියලූ බාහිර කටයුතු නතර වනු ඇති බවද රජය විශ්වාසය පළකරයි

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five + thirteen =