වරාය අධිකාරිය SLT සමඟ ගිවිසුමක

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ (SLPA) සන්නිවේදන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණික හා ඩිජිටල් සේවා සැපයුම්කරු වන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් (SLT) සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය අතර පසුගිය දා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරිණි. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙනුවෙන් එහි සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක, කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ඩබ්ලිව්. එස්. වීරමන් යන මහත්වරුන්ද, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙනුවෙන් එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කිත්ති පෙරේරා සහ ව්‍යවසායකත්ව හා තොග වෙළෙඳාම් පිළිබඳ ප්‍රධාන නිලධාරී ජානක අබේසිංහ යන මහත්වරු කොළඹ, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරි කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබූහ. මෙම ගිවිසුම යටතේ SLT සන්නිවේදන තාක්ෂණික දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කටයුතු ආශ්‍රිතව සිදු කෙරෙන සන්නිවේදන කටයුතු විශ්වසනීය හා රහස්‍යභාවය සුරක්ෂිත වන ආකාරයෙන් සිදු කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙනුවෙන් අදහස් දැක්වූ එහි සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා, “ජාත්‍යන්තර සැපයුම් ජාලයේ ශ්‍රී ලාංකීය කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන වරාය අධිකාරියේ මෙහෙයුම්, අතිනවීන තාක්ෂණය භාවිත කරනු ලබන SLT විශ්වසනීය සේවාව සමඟ තව දුරටත් ශක්තිමත් වේවි යැයි මා විශ්වාස කරනවා යැ”යි පැවසී ය.

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කිත්ති පෙරේරා මහතා එහි දී අදහස් දක්වමින්, “ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණික හා ඩිජිටල්සේවා සැපයුම්කරු ලෙස SLT අපට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ජාතික මෙහෙවරට දායකත්වයක් දක්වන්නට ලැබීම මහත් ආඩම්බරයක්. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ තොරතුරු තාක්ෂණික, සන්නිවේදන හා ඩිජිටල් තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් ීඛඔ අතිනවීන තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වීමෙන් ‘Smart Port’ ජාත්‍යන්තර සංකල්පය ඔස්සේ කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබා දීමට හැකි වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවකයන්, ගනුදෙනුකාර භවතුන් හා මෙහෙයුම් සහකරුවන් සියලු දෙනාගේ සේවාවන් මේ සමඟ තව දුරටත් ශක්තිමත් වනවා යැ”යි පැවසී ය●

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 + 11 =