ෆැෂන් බග් ‘සිසු දිරිමඟෙන්’ සමාජ මාධ්‍ය බලපෑම පිළිබඳව විද්වත් කතිකාවක්

ප්‍රමුඛ පෙළ විලාසිතාගාර ජාලයක් වන ෆැෂන් බග්, 2013 වසරේ සිට ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් සිසු දරු දැරියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලීම උදෙසා සිදු කරන ‘සිසු දිරිමඟ’ සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් මාලාවේ නවතම ආකාරයේ වැඩසටහනක් පසුගිය දා සාර්ථකව අවසන් කෙරිණ. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ දරු දැරියන් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් අධ්‍යාපන සාර්ථකත්වය උදෙසා සමාජ මාධ්‍ය නිවැරැදිව භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව එම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරිණ.

අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා උදෙසා ජංගම දුරකථන හා පරිගණක භාවිතය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමත් සමඟ සිසුන් දැන් පෙරටත් වඩා ඩිජිටල් අවකාශය තුළට නිරාවරණය වී අවසන්. මෙම තත්ත්වය කාලීන වැදගත්කමකින් යුතු මාතෘකාවක් ලෙස සලකා නැණවත් ලෙස ජංගම දුරකථන භාවිත කිරීම, වගකීම්සහගත ලෙස සහ ඵලදායී ලෙස සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කිරීම, සමාජ මාධ්‍ය භාවිතාවේ වාසි සහ අවාසි මෙන්ම අධ්‍යාපනික ්චච හරහා අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව මෙම වැඩසටහනේ දී සාකච්ඡා කෙරිණ. විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා මේනකා පතිරණ මහත්මියගේ මෙහෙයැවීමෙන් එහි සිංහල මාධ්‍ය වැඩසටහන කොටහේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදීත්, දමිළ මාධ්‍ය වැඩසටහන සුප්‍රකට ආයතනික පුහුණුකරු ඉස්මයිල් අසීස් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් කොටහේන හින්දු මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදීත් පැවැත්විණ.

ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර වන සිසු දරු දැරියන්ගේ දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප ගොඩනංවමින් රට දැයට වැඩදායී පුරවැසියන් බිහ ිකිරීමේ අභිලාෂයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ෆැෂන් බග් ‘සිසු දිරිමඟ’ වැඩසටහන් මාලාව කාලීන අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් මාලාවකි●

පුෂ්ප එපිටකඩුව

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen + 17 =