අමාත්‍යාංශ 25 ක් සඳහා ලේකම්වරු පත්කරයි

නව රජයේ නව කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 25 ක් සඳහා පත්කෙරුණු ලේකම්වරුන්ට අද (13) පස්වරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කළේය.

එම  නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහත දැක්වේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 − eleven =