කැබිනට් විෂය පථයෙන් 46%ක්ම රාජපක්ෂවරු අතට

ඊයේ (12) පත් කළ නව ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ විෂයපතයන් බෙදීයාමට අදාලව දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාවලින් 46%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බෙදී ගොස් ඇත්තේ රාජපක්ෂවරු හතර දෙනෙකු වෙතය.

ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයාද ඇතුළුව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 26 දෙනකු පත් කර ඇති අතර ඔවුන්ට හිමි සමස්ත දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා ප්‍රමාණය 268කි. ඉන් 123කටම හිමිකම් කියන්නේ රාජපක්‍ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ට ය.

ඒ අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍ය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 23ක් ඇතුළත් වන අතර අග්‍රාමාත්‍ය, මුදල්, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු හා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ මහින්ද රාජපක්ෂ ට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 87ක් ඇතුළත් වේ.

එමෙන්ම තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 08ක් ඇතුළත් වන අතර වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ ට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 5ක් ඇතුළත් වේ.

ඉතිරි අමාත්‍යවරු 22නාගෙන් වැඩිම දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා ප්‍රමාණයක් ලබාදී ඇත්තේ අධිකරණ අමාත්‍ය ධුරය ලබා දී ඇති නීතීඥ අලි සබ්රී ට සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය අමාත්‍ය ධුරය හිමිව ඇති පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි ටය. ඔවුන්ට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 17 බැගින් හිමිව ඇත.

එමෙන්ම කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංස ට 16ක්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල් පීරිස් ට සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ට 11ක්, වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ට 10ක් ලෙස දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා හිමිව තිබේ.

රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් ට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 08ක් හිමිව ඇත.

එමෙන්ම කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ට, විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන ට, සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග ට, වැවිලි අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ ට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 06 බැගින් හිමිව තිබේ.

ඉඩම් අමාත්‍ය එම් චන්ද්‍රසේන ට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 05ක් හිමව ඇත.

විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම, කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල සඳහා හිමිව ඇත්තේ දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 04ක් පමණි.

ඊට අමතරව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ, පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර වරාය හා නාවික අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන සඳහා හිමිව ඇත්තේ දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 03ක් පමණි.

එමෙන්ම ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද ට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 02ක් හිමිව ඇති අතර වනජීවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සී.බී.රත්නායක, මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සහ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර සඳහා හිමිව ඇත්තේ දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 01 බැගින් පමණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 4 =