ජනපති එක්ක ෆොටෝඑකට ඇමතිලා 3ක් නෑ

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම්දීම ඊයේ මහනුවර මගුල් මඩුවේ සිදුවූ අතර දිවුරුම්දීමෙන් පසුව ජනපති සමඟ සමූහ ඡායාරූපයට පෙනී සිටීමට අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක් පැමිණ සිටියේ නැත.

මෙලෙස සමූහ ඡායාරූපයට පෙනී සිටීමෙන් මගහැර ගොස් ඇත්තේ වනජීවි රැකවරණය, අලි වැට හා අගල් ඉදිකිරිම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළ හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ හා විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළෙඳපොළ විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න යන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ය.

මෙහිදී විමලවීර දිසානායක හදිස්සි වැඩකට යාම නිසා ඡායාරූපයට පෙනී සිටීමට නොහැකි වූ බවත්, පියංකර ජයරත්න සන්නිවේදන ප්‍රශ්නයක් හේතුවෙන් ඡායාරූපයට පෙනී සිටීම මඟ හැරුණු බවත් මාධ්‍යට පවසා තිබේ.

ලොහාන් රත්වත්තේ ඊයේ (12) දිනය පුරා සිය දුරකථනය විසන්ධිකර තිබූ බව දැනගන්නට ලැබේ.

විජේදාස ඇමතිකම එපා වෙයි

විජේදාස රාජපක්ෂ ඔහුට ලබාදීමට සූදානම්ව සිටි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය වන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ධූරය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්තේ ඊට අදාළ විශය පථයට අයත්ව ඇති විශයන් ගණන 2ක් වීම නිසා යැයි ඉතා විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගයකින් වාර්තා වේ.

මෙම අමාත්‍යධූරයට අයත් විශය ලෙස දක්වා ඇත්තේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා ජාතික කොමිෂන් සභාව පමණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × four =