මනාල මනාලියන්ට පළමු මංගල තෑග්ග ලිට්රෝ ගෑස් වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ LP ගෑස් වෙළෙඳපොළේ ප්‍රමුඛයා වන ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම, 2020 විවාහ මංගලෝත්සව සමය ආරම්භ වන ජුනි මාසයේ සිට නව විවාහක යුවළට පිදෙන සුරැකි තිළිණයක් ලෙස, කිලෝග්‍රෑම් 12.5 නව ගෑස් සිලින්ඩර සඳහා විශේෂ තෑගි වවුචර ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබේ. දිවයින පුරා විසිරුණු විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලවල දී තම විවාහයන් ලියාපදිංචි කරන මනාල මනාලියන්ට මෙම තෑගි වවුචර හිමි වනු ඇත.

“අප සියලු‍ දෙනාටම COVID-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා කිසියම් ආකාරයකින් බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව කවුරුත් දන්නවා. එම නිසා, මේ දුෂ්කර සමයේ අලු‍ත් ජීවිතයකට මුලපුරන මනාල මනාලියන් වෙනුවෙන් අර්ථවත් හා ප්‍රායෝගික ත්‍යාගයක් ලබා දීමට අප තීරණය කළා. ඒ අනුව ඔවුන් තම විවාහය ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු ලබන පළමු ත්‍යාගය ලෙස මෙම තෑගි වවුචර ඔවුන් අතට පත්වේවි. තම විවාහ සහතිකයත් සමගම මේ තෑගි වවුචරය හිමි කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා.” ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ (විකුණුම්, අලෙවි හා ආයතනික කටයුතු) ජනක පතිරණ මහතා පැවසී ය.

විවාහය ලියාපදිංචි කළ දිනයේ සිට මාස 2ක් දක්වා මෙම ත්‍යාග වවුචර වලංගු වන අතර, දිවයින පුරා විසිරුණු ඕනෑම ලිට්රෝ ගෑස් අලෙවි ස්ථානයක් වෙත එය භාර දී තම ගෑස් සිලින්ඩරය සඳහා අවශ්‍ය මිල අඩු කිරීම ලබාගත හැකි ය.

ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා යනු, COVID-19 වසංගතය හමුවේ භාණ්ඩ තොග අවසන් වී පාරිභෝගිකයන් අපහසුතාවට පත් වීම වැළැක්වීම සඳහා විශේෂ විධිවිධාන සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාවට නැංවීමට සමත් වූ මුල්ම සමාගම් අතුරින් එකකි. දිවයින පුරා විසිරුණු ‘ලිට්රෝ ගෑස් හෝම් ඩිලිවරි’ සේවා මධ්‍යස්ථාන 1,000 සහ 10,000 ඉක්මවා ඇති අලෙවි ජාලය සමඟ එක් වී ඇඳිරි නීතිය පවතින අවස්ථාවල දී පවා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ නිවෙස්වලටම ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩර ගෙන ගොස් භාර දීමට සමාගම කටයුතු කළේ ය.

පුෂ්ප එපිටකඩුව

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 2 =