ප්‍රබලයෝ 11 කට ඇමති ධූර නෑ

පසුගිය රජයේ මෙන්ම කාලයක් ඇමතිධුර දරන ලද හිටපු ප්‍රබල ඇමැතිවරු ගණනාවකට මෙවර අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කිසිඳු තනතුරක් හිමි වී නොමැත.

ඔවුන් වන්නේ, අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, රංජිත් සියඹලාපිටිය, විජේදාස රාජපක්ෂ, එස් බී දිසානායක, මහින්ද යාපා අබේවර්ධන, හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ඩිලාන් පෙරේරා, ජෝන් සෙනවිරත්න, තිස්ස විතාරණ, චන්දිම වීරක්කොඩි මෙවර අමාත්‍ය මණ්ඩයේ තනතුරක් හිමී වී නොමැත.

මින් මහින්ද යාපා අබේවර්ධන කතානායක තනතුර සඳහා යොජනා වී ඇති බව නිල නොවන තොරතුරු අනාවරණය කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eight − one =