NDB Reverse Planner හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලාංකීය බැංකුකරණ ක්ෂේත්‍රයට නිරන්තරවම නව්‍යකරණ සේවාවන් හඳුන්වා දෙන NDB, තම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මාසික පුනරාවර්තන වියදම් පරීක්ෂා කර බැලීමට පහසු හෝ එසේත් නැතිනම් ඔවුන්ගේ වියදම් වඩාත් ඵලදායී කර ගැනීම සඳහා මාසික වාරිකයක් ලෙස ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලබා දෙන NDB Reverse Planner සුවිශේෂී මූල්‍ය සැලසුම පසුගිය දා හඳුන්වා දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ලැයිස්තුගත දැවැන්ත පරිමාණ වාණිජ බැංකු අතර සිව්වැනි ස්ථානය හිමිකරගෙන සිටින NDB, වේගවත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බැංකුවකි. NDB පසුගිය වර්ෂ හතරක කාලය තුළ අත්තිකාරම් හා තැන්පතුවල හිමි කරගෙන තිබෙන සමුච්චිත සාමාන්‍ය වර්ධන වේගය පිළිවෙළින් 21%ක් සහ 25%ක් වේ.

මෙම පහසුකම නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට යෝජිත ගිණුම සඳහා වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් තැන්පත් කරමින් ලබා දී තිබෙන කාලසීමාව ඇතුළත තීරණය කරන ලද මුදල් ප්‍රමාණයක් කාලීන පදනමින් ස්වයංක්‍රීයව තමන් වෙත ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබී ඇත.

NDB Reverse Planner ප්‍රථම මුදල් තැන්පතුව NDB කොහුවල ශාඛාවේ දී හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.

NDB Reverse Planner හඳුන්වා දීමත් සමඟ ගනුදෙනුකරුවන්ට පෙර තීරණය කරන ලද මුදල් ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ගේ ඉතුරුම් තැන්පතුවලින් ස්වයංක්‍රීයව ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති අතර, එය නැවත අධීක්ෂණය කර බැලීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇති නොවේ. එමෙන්ම පෙර ලබා දී තිබෙන කාලසීමා පදනමට යටත්ව එම මුදල් නැවත ලබා ගැනීමට ද අවස්ථාව ඇත.

කොවිඞ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ රටේ පාලන කටයුතු අඩාළ වී ගිය අතර, මාසික වේතන කපාහැරීම හා නිසි පරිදි වේතන නොලැබීම නිසා බොහෝ දෙනාට ඔවුන් පුරුදුවී සිටි ජීවන තත්ත්වයට අදාළ වියදම් ආවරණය කරගැනීමට අපහසු විය. මෙම යථාර්ථය අවබෝධ කර ගනිමින් NDB Reverse Planner හඳුන්වා දීමටNDB බැංකුව තීරණය කළ අතර, ගනුදෙනුකරුවන්ට පෙර එකඟතාවකට පැමිණි මුදලක් අපහසුතාවකින් තොරව මාසිකව ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබේ. එම නිසා මෙවැනි අනපේක්ෂිත කාලසීමාවක දී තම වියදම් ගැන තවදුරටත් වද වීමේ අවශ්‍යතාවක් මතු නොවීම NDB Reverse Plannerසතු ප්‍රධානම වාසියකි.

NDB සතු පුළුල් පරාසයක මූල්‍ය සේවා හා විශේෂිත නිපැයුම් රටේ ආර්ථිකය නැවත විවෘත වන මෙම කාලසීමාවේ දී අපගේ ආර්ථිකයට විශාල සහයෝගී දායකත්වයක් ලබා දෙන අතර, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුව නිර්මාණය කර දීමට ද අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ලැයිස්තුගත දැවැන්ත පරිමාණ වාණිජ බැංකු අතර සිව්වැනි ස්ථානය හිමිකරගෙන සිටින NDB, වේගවත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බැංකුවකි. NDB පසුගිය වර්ෂ හතරක කාලය තුළ අත්තිකාරම් හා තැන්පතුවල හිමි කරගෙන තිබෙන සමුච්චිත සාමාන්‍ය වර්ධන වේගය පිළිවෙළින් 21%ක් සහ 25%ක් වේ. ආරම්භයේ සිටම NDB සමූහයේ සංවර්ධන මූල්‍ය සේවා දායකත්වයන් සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් කටයුතු කළ NDB බැංකුව මෙරට ආර්ථික ක්‍රියාවලියෙහි නොමැකෙන සටහනක් තබන්නට සමත් වූ බැංකුවකි. ව්‍යවසායකයන්, ව්‍යාපාරික ආයතන හා ආර්ථික ක්‍රියාවලියෙහි සෑම කොටසක්ම නියෝජනය කරන පුද්ගලයන් ආර්ථිකමය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා NDB සිදු කරන කැපවීම ඉතා ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවතින බව මෙවැනි සම්මානනීය ජයග්‍රහණයන්ගෙන් තව දුරටත් පැහැදිලි වේ.

 

පුෂ්ප එපිටකඩුව

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty − 8 =