ඡන්ද සතියත් පාසැල් නිවාඩු

මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන සතිය තුළ සියලුම රජයේ පාසල්වලට නිවාඩු ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව ඊයේ (29) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම පැවසීය.

මේ අතර විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් අත්හිටුවන අතර පාසල් ආශ්‍රිතව සංවිධානය වන දින සැමරුම් සහ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

අදාළ ක්‍රියාකාරකම් දෙවන පාසල් වාරය තුළ සංවිධානයට කිසිදු අයුරකින් අවසර ලබා නොදෙන අතර තෙවන පාසල් වාරයේදී ඊට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් යළි සලකා බලන බව ලේකම්වරයා සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × three =