ෆේස්බුක් ප්‍රචාරක වියදම්වලින් සජිත් අංක එකට !

අගෝස්තු 05 දා පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය වෙනුවෙන් ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍යයේ දැන්වීම් පළකිරීම සදහා වැඩිම මුදලක් වියදම් කර ඇත්තේ සජිත් ප්‍රේමදාස ය.
පසුගිය මැයි 01 දා සිට ජුලි 26 දා දක්වා වන තොරතුරු ඇතුළත් නව වාර්තාවක දැක්වෙන ආකාරයට සජිත් ප්‍රේමදාස මේ කාලය තුළ ෆේස්බුක් ප්‍රචාරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 303,610 ක් වැය කර ඇත. ඒ ප්‍රචාරක දැන්වීම් 19,717 ක් වෙනුවෙනි.
මෙසේ ෆේස්බුක් මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සදහා වැඩිම මුදලක් වියදම් කළ ලැයිස්තුවේ මුල් දස දෙනා අතර දෙවැනියට සිටින්නේ අංගජන් රාමනාදන් ය. කණිෂ්ක සේනානායක, වර්නන් ගුණරත්න, හර්ෂ ද සිල්වා, සුනේත්‍රා සමරකෝන්, විජයදාස රාජපක්ෂ, රාජපුත්‍ර වීරසිංහ, නිපුණ රණවක සහ අනුර ප්‍රනාන්දු එහි පිළිවෙලින් සිටිති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × four =