“නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල් සේවක රැකියා සුරක්‍ෂිත කරනු”

මාලබේ නෙවිල් ප‍්‍රනාන්දු රෝහල් සේවකයින්ගේ රැකියා සුරක්‍ෂිත කරන ලෙස බලකරමින් අද (29) එම රෝහල ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණි. රැකියා සුරක්‍ෂිත කර ගැනීම, වසර 4 ක් වැටුප් වැඩි නොකිරීම, සේවක නිල ඇඳුම් ලබා නොදීම යන කරුණු මුල්කරගෙන මෙම සේවක උද්ඝෝෂණය පැවැත්විනි. මේ සඳහා අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් නීතීඥ ජානක අධිකාරී සහභාගී විය. සේවකයින් අනාථ නොකර වහාම ආණ්ඩුව පිළිතුරු දෙනු, රෝහලේ අයිතිය කාගේද?, සේවක අයිතිය කාගේද?, වැඩ බැරි පාලකයින් ගෙදරය යනු , සේවක සුබසාධනය විධිමත් කරනු ආදී සටන්පාඨ සහිතව මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්විය. මෙම උද්ඝෝෂණය අවසානයේදී පාලකයින් ලෙස නම් කරන ලද පඹයකු සේවකයින් විසින් රෝහල ඉදිරිපිටදී පුලූස්සා දමන ලදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 − nine =